Oznam


Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom


01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:

 


Mgr. Ivana Veselovská, 14.02.2019 14:21