Oznam


OTVORENIE MŠ


 

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ odporúča spustiť prevádzku škôl a školských zariadení v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 08.02.2021 v súlade s vyššie uvedenými materiálmi a aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" od 08.02.2021.

https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

Na základe uvedených odporúčaní bude naša materská škola od 08.02.2021 otvorená pre všetkých záujemcov, nie len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Žiadame všetkých zákonných zástupcov detí, aby pri vstupe do materskej školy dodržiavali všetky nariadenia RÚVZ (R-O-R). Prosíme, aby sa učiteľkám na triede preukázali negatívnym testoma vypísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti. Odporúčame, aby všetky deti mali počas pobytu v materskej škole rúška. V prípade, ak nebudete mať možnosť vytlačiť si príslušné čestné vyhlásenie, pani učiteľky Vám ich poskytnú na príslušnej triede.

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že spolu tento návrat do škôl zvládneme.


PaedDr. Daša Vetráková, 07.02.2021 11:03