Oznam


OZNAM


Na základe zistenej skutočnosti po pretestovaní detí, ktoré mali záujem o ukončenie karantény na základe PCR testu a následnom nahlásení ďalších pozitívnych prípadov, bude vytvorená pre deti z I., II., a III. triedy po nástupe z karantény len jedna skupina, ktorá bude sústredená v II. triede do konca týždňa, t.j. do 28.1.2022.


PaedDr. Daša Vetráková, 25.01.2022 13:14