Zeleninkové šialenstvo

19.3.2019 sa konala v našej materskej škole otvorená hodina "Zeleninkové šialenstvo" vrámci Programu prevencie detskej obezity pre materské školy a všetkých predškolákov v spolupráci s OZ Malý šéfkuchár bez čapice. Otvorenej hodiny sa zúčastnili deti III. triedy spolu s pani učiteľkami a riaditeľkami aj z iných MŠ.