Zdobenie stromčeka - Robotnícky dom

Dňa 14.12.2023 sa deti 3. triedy zúčastnili zdobenia vianočného stromčeka v pristoroch Robotníckeho domu. Nami vyrobené vianočné ozdoby spríjemnili radosť seniorom v Dome sociálnych služieb.