Vianočné vystúpenie - ZUŠ Banská Bystrica

Dňa 13.12.2023 sa v priestoroch ZUŠ Banská Bystrica konalo vianočné vystúpenie detí materských škôl pod názvom "Od Adventu ku Trom kráľom". Pod vedením pani učiteľky Alenky Končekovej sa uvedenej akcie zúčastnili aj naše deti z 3. triedy. Prispeli tak k predvianočnej atmosfére predvedením scénky o zvieratkách.