Vianočné dielničky a vianočné besiedky

V predvianočnom období sme si spríjemnili sviatočný čas vianočnými dileničkami a vianočnými besiedkami. Deti v spolupráci s rodičmi si vytvárali krásne výrobky z hliny a prostredníctom vianočných vystúpení rodičom predviedli všetko, čo sa v materskej škole naučili.