V knižnici

V rámci mesiaca Marec, mesiac kníh  deti navštívili Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča, spojenú s prezeraním detských kníh.