Športová olympiáda

Deti zo IV. triedy - P. Sucháň, M. Fortiak, K. Kmecová a P. Gero sa zúčastnili 25. ročníka športovej olympiády detí Materských škôl o putovný pohár primátora. Gratulujeme k II. miestu v hode loptou do diaľky K. Kmecovej.