Rozlúčka s fašiangami

Keďže Fašiangy sú sviatkom pred Veľkou nocou a slávia sa v maskách spejené so spevom, tancom a dobrým jedlom, tak aj deti v našej MŠ sa zabavili v maskách a príjemnou zábavou formou karnevalu.