Prijímanie detí z I. triedy do "Cechu škôlkárskeho"

8. novembra 2018 boli deti z prvej triedy pasované za pravých "škôlkarov".