Predškoláčik

Ďakujeme Soničke za peknú reprezentáciu našej MŠ v prednese, ktorá sa zúčastnila dňa 13.3.2019 prehliadky detí v prednese poézie a prózy - Predškoláčik.