Podnetné dopoludnie v knižnici so spisovateľkou

Marec - mesiac knihy sa nezaobišiel bez návštevy knižnice :)

Naši predškoláci mali možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s pani spisovateľkou veľmi úspešných detských kníh - Zuzkou Kubašákovou.