Planetárium

Dňa 24.1.2023 nás v materskej škole navštívilo mobilné Planetárium, ktoré nám predstavilo rôzne zaujímavosti o vesmíre.