Ocenenie

Gratulujeme Natálke Krahulcovej z II. triedy k oceneniu vo výtvarnej súťaži na tému "Moja mama".