"Na Brušku"

Deti z I. a II. triedy sa zúčastnili divadelného bábkového predstavenia v bábkovom divadle s názvom  " Na brušku."