Mikuláš 2021/2022

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš dobrý,

každý rok nosievaš do okien dary.

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti.

 

Mikuláš myslel na deti aj v našej materskej škole a  pozrite sa čo nám doniesol.