MDD - Sliač (III. a IV. trieda)

31.5.2019 sa deti III. a IV. triedy zúčastnili zábavno-súťažného dopoludnia pod názvom "Rozprávkový les" na Sliači.