MDD

Mdd je deň, kedy oslavujú všetky deti. Aj deti z našej MŠ ho poriadne oslávili zábavnou formou plnou hier, súťaží, chutnou zmrzlinou či divadelným predstavením.