Máj, máj, stužky zapletaj......

„Máj, máj, máj, stužky zapletaj...“ V našej materskej škole je už tradícia stavania mája pevne zakotvená. Do prípravy sa zapája celá materská škola</div><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438112643_756680449869478_4252806496244009206_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438112643_756680449869478_4252806496244009206_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438102094_413497448213941_1552093324739520780_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438102094_413497448213941_1552093324739520780_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438089750_949690263564998_4867953793906947704_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438089750_949690263564998_4867953793906947704_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438065453_961899911814630_3526415705243472851_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438065453_961899911814630_3526415705243472851_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438154558_1478070246122237_896980980469716452_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438154558_1478070246122237_896980980469716452_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438065001_965817298605326_8808624276300842099_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438065001_965817298605326_8808624276300842099_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438060510_1382098435826497_8884493318793655441_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438060510_1382098435826497_8884493318793655441_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438065438_957348579161473_6665200607779260937_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438065438_957348579161473_6665200607779260937_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438069696_1972153429867416_1365705658607787882_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438069696_1972153429867416_1365705658607787882_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438095191_322706963938833_7314937729682329748_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438095191_322706963938833_7314937729682329748_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438083607_1116095153024996_2973698889199162148_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438083607_1116095153024996_2973698889199162148_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439832139_1569713690263693_7495039196128093509_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439832139_1569713690263693_7495039196128093509_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438329631_424674836824291_2973028974659420385_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438329631_424674836824291_2973028974659420385_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439515551_3906160579704810_877895751002182994_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439515551_3906160579704810_877895751002182994_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/440224165_412490494981710_1388976832727034688_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/440224165_412490494981710_1388976832727034688_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439914857_3671452133111959_1393248474435780438_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439914857_3671452133111959_1393248474435780438_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439446905_401554486174346_6680488119063783899_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439446905_401554486174346_6680488119063783899_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439894968_755038723490231_2903973974724412550_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439894968_755038723490231_2903973974724412550_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439689938_400097939591870_6486511851930966192_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439689938_400097939591870_6486511851930966192_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439678564_3310690102572309_3992164537629260066_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439678564_3310690102572309_3992164537629260066_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439604782_362084489629573_107489879506150705_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439604782_362084489629573_107489879506150705_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439664702_823543492529638_1107158098177228427_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439664702_823543492529638_1107158098177228427_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439604785_834280348554745_411492703347296832_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439604785_834280348554745_411492703347296832_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439672697_1162121108298773_8257061192994795991_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439672697_1162121108298773_8257061192994795991_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439664691_451426287378655_4334053092949574968_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439664691_451426287378655_4334053092949574968_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439557640_1099743077922659_1684307854906942517_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439557640_1099743077922659_1684307854906942517_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/440036417_965407961892628_5968193176642967934_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/440036417_965407961892628_5968193176642967934_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439894950_410393341959008_7451439204736454055_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439894950_410393341959008_7451439204736454055_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439748392_477399621526269_5472285207789695369_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439748392_477399621526269_5472285207789695369_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439755767_984702949968896_542001479331615700_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439755767_984702949968896_542001479331615700_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/440133691_25665268853086730_7383975842388911331_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/440133691_25665268853086730_7383975842388911331_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438329072_419915647427351_7793531262989015527_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438329072_419915647427351_7793531262989015527_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/440030612_349756050984444_493295749941060393_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/440030612_349756050984444_493295749941060393_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/440234207_452157270607375_1927290681470521302_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/440234207_452157270607375_1927290681470521302_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439211779_942574894000044_7751253932134220275_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439211779_942574894000044_7751253932134220275_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/438329078_785375993534772_8343750906583376298_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/438329078_785375993534772_8343750906583376298_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a><a data-fancybox='maj-maj-stuzky-zapletaj' class='vyska' href='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/439901477_408921402020755_4956097732801889079_n.jpg'><img src='http://mslazovna.sk//subory/fotogallery/maj-maj-stuzky-zapletaj/thumbs/439901477_408921402020755_4956097732801889079_n.jpg' width='150px' height='150px' style='object-fit:cover;'></a>	</div>
</section><div id=