Ekopredškoláčik 2022-2023

Dňa 26.4 2023 navštívili predškoláci MŠ Na Satrej Tehelni, ktorá zorganizovala 8.ročník environmentálnych aktivít.