Dupkajú nožičky, dupkajú

Spoločnosť pre predškolskú výchovu zorganizovalo podujatie 14.ročníka prehliadky detských tanečných hiers názvom Dupkajú nožičky, dupkajú, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.5.2023 v Robotníckom dome a ktorého sa zúčastnila aj naša MŠ s vystúpením Vyskočilo slniečko.