Divadelné predstavenie + Mikuláš

Ani v tomto školskom roku 2018 / 2019 na nás Mikuláš nezabudol a navštívil našu MŠ spolu s divadelným predstavením "Mestečko Dobrotkovo".