Deň materských škôl - Prijímanie do "Cechu škôlkárskeho"

Naša materská škola oslávila 04.11. 2023 už 194 rokov. Pri príležitosti oslavy narodenín našej školy sme prijímali deti, ktoré úspešne zvládli adptáciu do "Cechu škôlkárskeho". Súčasťou týždňa osláv bola aj  výstavka vyhotovených výrobkov detí z jednotlivých tried. V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo v triednych stánkoch prezentovať zručnosti detí a poukázať na zmysel budovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu.