Besiedky

Deti z našej MŠ prednášali krásne básne, spievali piesne, predvádzali rôzne tance, ktoré predviedli pri príležitosti osláv Dňa matiek či pri ukončení školského roka. Každá trieda si besiedku s programom zorganizovala samostatne.