Besiedka 2.trieda

Deti z II.triedy si pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov krásnu besiedku, ktorá sa konala k Dňu Rodiny a spojili ju s koncoročnou besiedkou.