Triedny oznam

Poďakovanie


Srdečne ďakujeme všetkým rodičom za občerstvenie pre deti k MDD, aj za milé prekvapenia do balíčka.


Bc. Veronika Plencnerová, 05.06.2021 20:15