Triedny oznam

Poďakovanie


Srdečne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na prípravách osláv k MDD.


Bc. Veronika Plencnerová, 05.06.2021 20:16