Triedny oznam

Poďakovanie


Srdečne ďakujeme všetkým rodičom za občerstvenie pre deti k MDD a rodičom S. Muchovej, K. Antal, E. A. Behanovskej, T. Náčina, M.Strmeňa za milé prekvapenie do balíčkov pre deti k MDD.


Bc. Veronika Plencnerová, 05.06.2021 20:15